Webbläsaren du använder stöds inte, vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare. Mozilla Firefox Internet Explorer Google Chrome Safari

Resultat

Låt Didactor rätta elevarbeten automatiskt och använd din tid bättre. Didactor rättar dina uppgifter och du ser dina elevers resultat i realtid. Du kan snabbt överblicka kursdeltagarnas resultat och även individuella elevers resultat. Du ser din elevs utveckling över en längre tid samt elevens enskilda svar per uppgift. Du kan se hur många gånger eleven utfört en uppgift och hur lång tid eleven har tagit på sig för att utföra den.

Du rättar, poängsätter och kommenterar dina elevers essäsvar helt i Didactor. Eleverna ser sina egna resultat per uppgift samt en överblick över sin utveckling i den uppgiften. Eleverna kan inte se andra elevers resultat. Genom att använda Didactor lägger du mindre tid på att rätta uppgifter och kan lägga mer tid på att planera och förbättra din undervisning.