Webbläsaren du använder stöds inte, vi rekommenderar att du uppgraderar din webbläsare. Mozilla Firefox Internet Explorer Google Chrome Safari

Dela ut

Du delar ut dina kompendier och uppgifter åt dina elever genom att först dela in eleverna i kurser. Du bestämmer själv vilka elever som hör till kursen. Kursen kan bestå av en hel årskurs, klass, en grupp eller en enda elev. Eleverna kan tillhöra flera kurser. Varje kurs får sitt eget diskussionsforum där kursledaren fungerar som moderator. Vartefter eleverna utför uppgifterna ser du deras prestationer på resultatsidan i kursen. Du kan när som helst dela ut flera uppgifter till en kurs samt ge dem en deadline.

Du kan dela med dig av ditt läromaterial åt dina kolleger helt gratis. De kan inte göra ändringar i ditt material, men kan kopiera det för eget bruk och då ändra på det. På så sätt kan lärare arbeta i lärarlag även i Didactor.

Om du äger rättigheterna för ditt läromaterial kan du kan sälja det i D-Store åt andra lärare utanför din egen skola. Du bestämmer själv priset för ditt material.