The browser you are using might not be fully supported, we recommend you upgrade your browser. Mozilla Firefox Internet Explorer Google Chrome Safari
Didactor store Products

Log in

In order to buy and use products you have to be logged in to Didactor.

Jag i samhället/Familj och välfärd

Price per license 1.00 €
Jag i samhället är en serie böcker som tillsammans bildar en helhet för ämnet samhällslära. Böckerna är skrivna på lättläst svenska.

Familj och välfärd handlar om familjeliv och samhällets stöd i olika livssituationer. Rubrikerna i boken är: 1. Familj och barn, 2. Att vara gift, att vara sambo och att skilja sig, 3. Arv och arvsrätt, 4. Välfärdsstaten Finland, 5. Det mångkulturella Finland.

Materialet i Didactor består av 5 delar: inledningssidan till varje kapitel och ett antal uppgifter länkade till denna. Antalet uppgifter är:
1. Familj och barn, 5 uppgifter
2. Att vara gift, att vara sambo och att skilja sig, 8 uppgifter
3. Arv och arvsrätt, 5 uppgifter
4. Välfärdsstaten Finland, 5 uppgifter
5. Det mångkulturella Finland, 5 uppgifter

Show more

  • Seller Lärum-förlaget
  • Author Lärum-förlaget
  • Published 22.01.2014
  • Rating (0 votes)
  • Views 4538
  • Price per license 1.00 €

Product contents

Name Pages Tasks
2. Att vara gift, att vara sambo och att skilja sigCompendium 1 8
1. När man vill gifta sigCloud
2. Kyrklig och borgerlig vigselSorter
3. Giftorätt och äktenskapsförordSorter
4. Skilsmässa (a)Image
5. Skilsmässa (b)Gaps
6. Dela egendom vid skilsmässaForm
7. Barnen vid skilsmässaForm
8. Äktenskap eller samboförhållandeSorter
3. Arv och arvsrättCompendium 1 5
1. När någon dörCloud
2. BouppteckningGaps
3. ArvsordningenImage
4. Arv och testamenteForm
5. Ord om arvScrambler
5. Det mångkulturella FinlandCompendium 1 5
1. Det finlandssvenska FinlandSquare
2. Samer och romerSorter
3. Att flytta till FinlandCloud
4. Utlänningar i FinlandGaps
5. FlyktingarGaps
1. Familj och barnCompendium 1 5
1. Familj och barnForm
2. Hemma med barnetGaps
3. PersonbeteckningImage
4. Personbeteckning, ord och uttryckGaps
5. Barnets för- och efternamn och att adoptera barnCloud
4. Välfärdsstaten FinlandCompendium 1 5
1. Om man blir sjukGaps
2. Kommunens socialskyddSorter
3. När man blir arbetslösCloud
4. Socialskydd i kommunerScrambler
5. Studier och pensionSorter

Comments